wpisz słowo:   
 Piątek,  22 Stycznia 2021
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2020-08-04
 Siedem miesięcy inwestycji w Gminie Wolsztyn

Mimo tego, że trwa czas epidemii i w wielu zakresach nasza działalność jest ograniczona, inwestycje realizowane przez samorząd miejski w Wolsztynie prowadzone są nieprzerwanie.


Dworzec na miarę XXI wieku

Największą z realizowanych obecnie przez Gminę Wolsztyn inwestycji jest oczywiście budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego, które powstaje na bazie przebudowywanego i modernizowanego dworca. Efekt prac jest już widoczny, a ich zakończenie zaplanowano na połowę października br. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i termin oddania obiektu do użytku nie jest zagrożony.

 

 


Remont budynku dworca kolejowego oraz terenów przyległych sprawi, że miejsce to stanie się przyjazne podróżnym i turystom. Z pewnością będzie wizytówką miasta i miejscem, w którym zintegrowane zostaną różne środki komunikacyjne. Dotyczy to nie tylko komunikacji kolejowej i samochodowej lecz także rowerowej, gdyż w sąsiedztwie dworca powstanie także tzw. rowerownia, czyli miejsce parkingowe dla rowerów, a w przyszłości planuje się utworzenie w tym miejscu jednej ze stacji roweru miejskiego.
W budynku dworca obok poczekalni, kas i toalet zlokalizowana zostanie także część gastronomiczna i punkt informacyjny. Część budynku pełnić będzie funkcje biurowe i usługowe. Nie zabraknie bagażowni i toalet. Co z pewnością ucieszy mieszkańców Wolsztyna budynek dworca pełnić będzie również funkcje kulturalną. To tu powstanie niewielkie kino, w którym nie tylko w oczekiwaniu na podróż, będzie można zobaczyć wiele ciekawych obrazów.  
Teren wokoło dworca zostanie zadaszony i dotyczy to nie tylko peronów oraz stanowisk komunikacji autobusowej, ale także chodnika przed dworcem.
To nie całość inwestycji. Trwa właśnie wymiana torowiska przy peronie 1 wolsztyńskiego dworca. Prace te obejmujące także przebudowę skrajni peronu, dzięki staraniom samorządu miejskiego realizuje PKP PLK. Koszt prac to ponad 700 tys. zł.

 

 

Warto w tym miejscu przybliżyć koszty budowy dworca, gdyż w niektórych mediach pojawiły się fałszywe informacje na ten temat. Dworzec w całości kosztować będzie według zawartej umowy 12.798.832,27 zł. Gmina Wolsztyn na realizację tej inwestycji pozyskała jednak dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 5.2.1 "Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej” ujętego w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Dofinansowanie to wynosi 4,2 mln zł. Poza tym samorząd uzyskał dofinansowanie na  zorganizowanie w tym miejscu kina w wysokości 200 tys. zł. Oznacza to, że z gminnej kasy na budowę dworca wydatkowane zostanie 8,4 mln zł.


Inwestycje w drogi to zawsze priorytet

Od lat niezmiennie ważnymi pozostają inwestycje drogowe. W tym roku także ich nie brakuje. Samorząd miejski współfinansuje remont ulicy Lipowej czyli realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P – ul. Lipowa w Wolsztynie wraz z remontem odcinka drogi – od DK 32 do przejazdu kolejowego w m. Adamowo”. To wspólna inwestycja z powiatem wolsztyńskiem. Na ten cel z miejskiej kasy przeznaczono 1.044.049,02 zł, czyli połowę wkładu finansowego obu samorządów. Dodatkowo gmina Wolsztyn z własnego budżetu finansuje wykonanie w tym miejscu nowego oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego do sieci światłowodowej.

 


Inną inwestycję powiatową, którą finansowo wspiera miejski samorząd jest przebudową drogi Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo. Na ten cel z budżetu gminy przeznaczono 242.909,70 zł. Całość inwestycji podzielona została na trzy odcinki. Trzeci z nich, ten na terenie gminy Wolsztyn, przebiega od rozdzielni gazu w Powodowie.

 Zakończyła się natomiast inna drogowa inwestycja, już typowo gminna, a mianowicie budowa drogi Berzyna – Adamowo. Na odcinku 585,47 metrów powstała droga asfaltowa oraz ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego (596,16 m), a także oświetlenie i kanał technologiczny. Prace kosztowały 1.449.086,36 zł z czego 60% stanowi dofinansowanie pozyskane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 Nowej nawierzchni doczekała się także droga wewnętrzna na terenie ośrodków wypoczynkowych w Karpicku. Jezdnia ma długość 360 mb. Koszt w tym przypadku wyniósł 65.000 zł.

 

 

Trwają natomiast prace związane z budową drogi gminnej prowadzącej z Wilcza w kierunku Uścia, do granicy z gminą Kolsko. Droga, o długości 450,6 m i szerokości 5,5 m wykonana będzie z betonu asfaltowego. Dotychczas była tu jedynie droga gruntowa. Koszt inwestycji, ustalony na podstawie przetargu, to 474.002,64 zł brutto. Zgodnie z planem prace zakończyć mają się do 25 września 2020 r.

 


Rozpoczęła się również budowa drogi w Nowym Widzimiu. W zakresie prac jest budowa drogi wewnętrznej o długości 527 metrów wraz z budową 274-metrową kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym obejmującym cały zakres branży elektrycznej. Wykonane zostanie również przełożenie istniejącej sieci teletechnicznej. Koszt tej inwestycji to 705.279,65 zł.

 Niebawem ruszy budowa drogi w Niałku Wielkim (II etap). Chodzi o odcinek prowadzący nad brzegiem Jeziora Berzyńskiego koło Przystani Żeglarskiej oraz drogi wewnętrzne łączące ten odcinek z drogą wojewódzką 315. W ramach inwestycji powstanie tu jezdnia z kostki brukowej o długości 590 m i szerokości od 3 do 5 metrów. Wykonane zostanie także odwodnienie oraz zjazdy do posesji. Koszt inwestycji zgodnie z umową to 587.239,53 zł. Termin zakończenia prac wyznaczono na 19 grudnia 2020 r. Wykonawca ma więc 150 dni na zrealizowanie inwestycji. - Zamówienie nie obejmuje budowy oświetlenia, które wykonane zostało już w 2019 r. w ramach realizacji I etapu intestacji - wyjaśnia Wojciech Lis, Burmistrz Wolsztyna.

 Gmina Wolsztyn zrealizowała także kilka mniejszych inwestycji. Przy ulicy Żwirowej w Wolsztynie powstały nowe zatoki postojowe, na których znajduje się 15 stanowisk dla samochodów osobowych, w tym jedno dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. Koszt budowy zatok to 51.938,50 zł. W sąsiedztwie niedawno powstałego osiedla przy ulicy Klonowej w Wolsztynie wybudowano liczący 66 miejsc parking. Inwestycja ta to efekt porozumienia zawartego przez Gminę Wolsztyn z firmą JAKON NOWA Sp. z o.o., która wybudowała parking.

 Inwestycją oczekiwaną na realizację od wielu lat jest budowa ronda na skrzyżowaniu przy Urzędzie Skarbowym w Wolsztynie. Choć to nie inwestycja gminna to samorząd miejski od lat zabiegał o jej realizację. Teraz, gdy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu ogłosiła przetarg na budowę ronda w tym miejscu, Gmina Wolsztyn włącza się do realizacji tej inwestycji. Środki, które Gmina otrzyma jako odszkodowania za działki wchodzące pod budowę ronda przeznaczone zostaną na przebudowę infrastruktury technicznej w tym miejscu. Poza tym, w porozumieniu z inwestorem, zostanie dodatkowo wybudowany kolektor kanalizacji deszczowej od ronda aż do ulicy Słowackiego. Zapewni on odbiór deszczówki z terenu osiedla mieszkaniowego. Rondo powstać ma do 10 grudnia 2020 r. W ramach zadania powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych z azylami, zapewniona zostanie komunikacja zarówno dla pieszych jak i rowerzystów. Nośność nawierzchni zostanie zwiększona do 11,5 tony/oś. Przebudowane zostaną niezbędne kolizje z sieciami oraz uzupełnione oświetlenie.

 Nowe boisko we Wroniawach… i to nie koniec

Istotną inwestycją ostatniego czasu była także budowa boiska wielofunkcyjnego we Wroniawach. Obok budowy samego obiektu sportowego prace obejmowały także wykonanie instalacji oświetleniowej. To nie koniec inwestycji sportowych przy tutejszej szkole. W samorządowych planach na ten rok jest wybudowanie trzytorowej bieżni o nawierzchni syntetycznej dookoła boiska (o długości ok. 170 m) z bieżnią prostą do biegu na 60 m, a także budowa skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą. Powstanie także chodnik, dalsze oświetlenie, trawniki z instalacją nawadniającą oraz nasadzone zostaną drzewa. Termin realizacja inwestycji wyznaczono na 15 października 2020 r.

 Wypoczynek i edukacja czyli nowości na Szlaku Żurawim

Niedawno na nowo zagospodarowano fragment Szlaku Żurowaiego. Na inwestycję tą samorząd gminy Wolsztyn pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 88 tys. zł. Całość ostateczne kosztowała 270 tys. zł. Prace objęły m.in. uporządkowanie terenu i podniesienie jego różnorodności biologicznej. Najbardziej widocznym elementem inwestycji są trzy altany - miejsca wypoczynku. Z czasem zostaną one porośnięte kwitnącymi pnączami. Oprócz tego nasadzone zostały rodzime rośliny w tym drzewa – 6 wierzb płaczących, 8 wiśni i 2 olchy. Pojawiły się tu także cztery tablice informacyjno-edukacyjne, ławki i kosze na śmieci. - Chcieliśmy uatrakcyjnić to miejsce i myślę, że się to udało – mówi Burmistrz Wolsztyna. - Mam nadzieję, że stanie się ono miłym celem spacerów i wypoczynku mieszkańców oraz gości Wolsztyna.Czystsze Jezioro Święte

Ogłoszono został przetarg na wykonanie pierwszego etapu rekultywacji Jeziora Świętego w Obrze. Prace prowadzone będą na cieku Pintus oraz na samym Jeziorze Świętym. Wybudowane zostaną tu zastawki i rurociągi sterujące dopływem i odpływem wód z rowu Pintus. Poprzez system ten prowadzone będzie natlenianie wód naddennych jeziora oraz ich odprowadzanie poza jezioro.Zastosowana metoda jest optymalna dla Jeziora Świętego, które jest jeziorem odpowiednio głębokim – maksymalnie 16 metrów. Poza tym jest jeziorem stratyfikacyjnym czyli występuje w nim pozioma strefowość wód, które nie mieszają się ze sobą. Podobne rozwiązanie nie może być zastosowane np. do oczyszczenia Jeziora Wolsztyńskiego, które jest jeziorem płytkim, o średniej głębokości 2,3 m (4,5 m w najgłębszym miejscu) i nie występuje w nim strefowość wód. Termin realizacji przewiduje zakończenie prac jeszcze w tym roku.Przyszłościowa inwestycja naszej spółki - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wolsztynie

Warto także powiedzieć o olbrzymiej inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wolsztynie. Jest to projekt pod nazwą  „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Wolsztyn – Siedlec”.
Składają się na niego następujące zadania: budowa instalacji do przeróbki osadów ściekowych wraz z zasilaniem za pomocą instalacji fotowoltaicznej na komunalnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Wolsztyńsko-Siedleckiej; modernizacja centralnej przepompowni ścieków, wymiana kraty mechanicznej wraz z remontem kanalizacji sanitarnej metodą  żywicznego rękawa utwardzanego; modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Wroniawy wraz z przebudową układu zasilania energetycznego i budową instalacji fotowoltaicznej off grid; budowa sieci wodociągowej Adamowo Sarny – Wolsztyn jako drugostronne zasilanie w wodę Wolsztyna i wdrożenie systemu do zarządzania majątkiem sieciowym spółki.
Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu to 42.839.568,45 zł z czego wysokość dofinansowania wyniosła 21.634.831,81 zł.

 

 

Celem projektu jest  doposażenie oczyszczalni ścieków w Komorowie w nowoczesną instalacje do głębokiej alkalizacji osadów ściekowych i docelowe przekształcenie osadów w wartościowy nawóz organiczno-mineralny. Tym samych winien zniknąć problem osadów ściekowych jako uciążliwego odpadu a pojawią się możliwości nowych dochodów z obrotu nawozem. Dodatkowo zostanie przeprowadzona renowacja znacznej części, ponad 40 letnich, kolektorów ściekowych i  zmodernizowana zostanie centralna przepompownia ścieków.
W zakresie zaopatrzenia gminy w wodę duże inwestycje planowane są na strategicznej dla regionu stacji uzdatnia wody we Wroniawach. Pojawią się nowe instalacje zabezpieczające proces na czas zaniku prądu, gwarantujące ciągłość dostaw wody do  mieszkańców.  Wszystkie pompy na ujęciu we Wroniawach zasilane będą za pomocą energii  odnawialnej ze słońca. Planowana jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 200 kW.  Wbudowana też zostanie nowa magistrala wodociągowa z ujęcia we Wroniawach, pozwalająca zwiększyć znacząco bezpieczeństwo dostaw wody do miasta i ograniczyć wpływ zdarzeń awaryjnych –  to tzw. „drugostronne zasilanie w wodę” miasta.

cdn...

MR
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-20 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-19 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-16 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-15 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-10 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2020-12-02
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-10-26
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-30
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-25
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-22
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 18
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2021
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"